logopl                                                                                              Skip to English versionpol

Stronę najlepiej przeglądać za pomocą przeglądarek Firefox, Opera bądź Chrome. Administrator nie zaleca przeglądania strony za pomocą Internet Explorera.

Do pobrania:

Przestrzeń Społeczna (Social Space) numer 2/2018 (16)

Od Redakcji:

Semiperyferie 2.0 - Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries 2.0 - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Odpowiedzialność społeczna miast w kontekście konstytucyjności zrównoważonego rozwoju - Ewa J. Lipińska

Web 2.0. Próba chronologizacji i konceptualizacji zjawiska - Jarosław Kinal

The impact of supervision in social work on the burnout syndrome prevention - Milan Schavel, Bohuslav Kuzyšin, Anna Bérešová, Stanislava Hunyadiová

Eseje:

Czy na uniwersytetach poszukuje się prawdy? - Bartłomiej Krzych

Recenzje książek:

Industrial modernity in a paradox-ridden boomtown - Eeva Kesküla

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) numer 1/2018 (15)

Od Redakcji:

Peryferializacja semiperyferii - Zbigniew Rykiel

The peripheralisation of the semi-periphery - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Lokalne centrum usługowe: w poszukiwaniu formy i funkcji - Łukasz Damurski, Jerzy Ładysz, Jacek Pluta, Wawrzyniec Zipser, Magdalena Mayer-Wydra

Doktryna odpowiedzialności społecznej miast - Ewa Jadwiga Lipińska

Pokolenie smombów: charakterystyka i typologia - Marek A. Motyka

Eseje:

Miasto i kultura - Małgorzata Mizia

The West’s confusion: origins and implications - Yuriy Temirov

Notatki naukowe:

Eseje recenzyjne:

Recenzje książek:

Performing the Nation - Steve Matthewman

Krytyka:

„Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna” . Krytyka artykułu Zbigniewa Rykla: Funkcje społeczne i dynamika etykiety akademickiej - Beata Kuźniarowska

Grzeczność należy się wszystkim, lecz niektórym bardziej. Odpowiedź na krytykę Beaty Kuźniarowskiej - Zbigniew Rykiel

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) numer 2/2017 (14)

Od Redakcji:

Semiperyferie jako naszość - Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries as us-ness- Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Urbanizacja natury i produkcja miejskiej niesprawiedliwości przestrzennej - Mateusz Nowacki

Wizytówki miasta i miejsca magiczne jako elementy budowy tożsamości miasta i jego mieszkańców na przykładzie wyników „Rzeszowskiej diagnozy społecznej” - Hubert Kotarski

Aktywność nadodrzan w miejscu ich zamieszkania - Paulina Olejniczak-Brząkała

Przestrzeń geograficzna w translatorze Google’a - Zbigniew Rykiel

Geografia klasyczna w czasach postprawdy. Artykuł polemiczny - Walentin Michajłow

Eseje recenzyjne:

Socjologia. Analiza podręcznika - Zbigniew Rykiel

Recenzje książek:

Kreacje miasta - Zbigniew Rykiel

Dobre miasto - Zbigniew Rykiel

Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście - Paulina Olejniczak-Brząkała

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) numer 1/2017 (13)

Od Redakcji:

Semiperyferie jako muzeum - Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries as a museum - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Cultural intelligence: key influences - Judit Garamvölgyi, Ildikó Rudnák

Tożsamość przestrzenna w badaniu przestrzeni miejskiej. Przykład gdańskiej dzielnicy Oliwa - Adam Kosznicki

Do national identities exist? - Siniša Malešević

The socio-political importance of blackouts in South Africa - Alasdair Neilson

Brexit and Scotland: towards a political geography perspective - Ronan Paddison, Norman Rae

Recenzje książek:

Zamknięte drzwi Europy - Ireneusz Wojaczek

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2016 (12)

Od Redakcji:

Klaunokracja 2.0 i bolesny koniec patriarchatu na semiperyferiach - Zbigniew Rykiel

Clownocracy 2.0 and the painful end of patriarchy on the semi-peripheries - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Identyfikacje narodowe i etniczne imigrantów i ich potomków - Renata Suchocka

How to Frame a Bank Bailout: Lessons from Ireland during the Global Financial Crisis - Naoise McDonagh

W poszukiwaniu standardu e-partycypacji w planowaniu przestrzennym - Łukasz Damurski, Anita Krupska

Eseje:

Transformative education in the New Orleans participative planning: critical pragmatism for the rebuilding of the communityafter hurricane Katrina - Fiammetta Fanizza

Recenzje książek:

Subiektywna socjologia sztuki - Agata Sulikowska-Dejena

Mozaika rozmaitości - Agata Sulikowska-Dejena

Utopistyka czy eutopistyka - Paweł Szczech

Komentarze:

Zygmunt Bauman (1925-2017) - Tomasz Goban-Klas

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2016 (11)

Od Redakcji:

Śmieszność semiperyferii - Zbigniew Rykiel

The ridicule of semi-peripheries - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Język w przestrzeni internetu - Anna Panek

Okupacja przestrzeni publicznej jako taktyka współczesnych ruchów protestu - Jarosław Chodak

Class, neoliberalism and New Zealand - Bruce Curtis

The presence of things: a study of the lego brick and the medication box as participants in peoples’ lives - Inger Beate Larsen, Else Cathrine Melhuus

Stereotypy, manipulacja i głupota jako elementy narracji medialnej i naukowej o przestrzeni wyborczej Polski - Zbigniew Rykiel

Turystyka etniczna a turystyka sentymentalna - Marek Motyka

Eseje recenzyjne:

Pamięć społeczna i przestrzeń miejska - przypadek Poznania - Adam Kosznicki

Recenzje książek:

Społeczny wymiar kryzysu - Zbigniew Rykiel

Społeczno-kulturowe aspekty przyswajania i przekształcania przestrzeni - Izabela Pelc

E-migranci, czyli sześciomiesięczny detoks od nowych technologii - Iwona Rzeszutek

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2015 (10)

Od Redakcji:

Nałka zamiast nauki - Zbigniew Rykiel

Sighence rather than science - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Of place and Alice Springs: Two contested sites in an Australian outback community - Dominic Andrae

Przemiany audiosfery życia codziennego wsi - Małgorzata Dziekanowska

Miejsca spotkań w kontekście postmaterialistycznych wartości w suburbiach (przykład gmin Podkowa Leśna i Brwinów)
- Dorota Mantey

Funkcje społeczne i dynamika etykiety akademickiej  - Zbigniew Rykiel

Hipotezy głosów nieważnych w wyborach powszechnych w Polsce po 1989 r. - Przemysław Śleszyński

Dobór gości do wieczornych programów publicystycznych w Telewizji Polskiej jako próba wywierania wpływu na zachowania wyborcze - Krzysztof Piróg

Eseje:

Arts management beyond eventification - Laura Verdi

Notatki naukowe:

An analysis of complex development in the micro-region of Gyöngyös - Antónia Szűcs

Eseje recenzyjne:

Miasto i jego przestrzeń - Elżbieta Panek, Anna Panek

Recenzje książek:

Bariery komunikacyjne w instytucji oświatowej - Mariola Kinal

 

Social Space Journal nr 1/2015 (9)

Od Redakcji:

Normy i dylematy semiperyferii - Zbigniew Rykiel

Norms and dilemmas of semi-peripheries - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej - Sebastian Skolik

Segregation in Istanbul: Measuring segregation in an ever-changing city - Ela Atac

Miejski system okazji i jego użytkownicy - Mateusz Błaszczyk

Wizerunek wrocławskiego Nadodrza po działaniach rewitalizacyjnych 2009-2013 - Michał Dębek, Paulina Olejniczak

Eseje:

Ograniczenia artysty - Mirosław Baca

Notatki naukowe:

Eseje recenzyjne:

Recenzje książek:

Tożsamość i terytorium - Elżbieta Panek, Anna Panek

Krytyka:

Skutki Rydzyny po 30 latach - Zbigniew Rykiel

Komentarze:

Ewa - Bohdan Jałowiecki

 

 

Social Space Journal nr 2/2014 (8)

Od Redakcji:

Szaleństwo czy metoda? Modernizacja przez biurokratyzację
i prekaryzację -
Zbigniew Rykiel

Madness or a method? Modernisation through bureaucratisation and precarisation - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Street art a estetyka miejskich przestrzeni publicznych - Martyna Fołta

Rzeczy jako reklama - Andrzej Kisielewski

Newcomers in Polish local communities local and global migration - Kaja Skowrońska, Anna Wrona

Maori and Pacific student experiences - David Tokiharu Mayeda, ‘I.-Futa-Helu ‘Ofamo’oni, Hilary Dansey Dutton, Moeata Keil, Elaina Lauaki-Vea

Towards people’s experiences and behaviours within their worlds. The integrative-transactional framework for studying complex people-environment interactions - Michał Dębek

Recenzje książek:

Władza komunikacji - Rafał Waśko

 

Social Space Journal nr 1/2014 (7)

Od Redakcji:

Humanistyka a semiperyferializacja - Zbigniew Rykiel

Humanities vs semi-peripherialisation - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Changes in personal social space in a transition society - Anu Masso, Signe Opermann, Viivika Eljand

„Miejscy wieśniacy” w metropolii. Przypadek świętochłowickiej dzielnicy Lipiny - Kazimiera Wódz, Monika Szpoczek-Sał

Eseje:

Aesthetics in urban space: architecture and art for sustainable cities
- Laura Verdi

Optyka władzy. Wokół współczesnych technik panoptycznych - Michał Sikora

Notatki naukowe:

Social media as a new area of teaching in higher education - Jarosław Kinal, Zbigniew Rykiel

Eseje recenzyjne:

Recenzje książek:

Ekonomia polityczna jako socjologia rozwoju miast - Zbigniew Rykiel

Ideological and banal rather than normative nationalism - Zbigniew Rykiel

Teoria systemów społecznych - Gabriela Brzozowska

Socjologiczne aspekty mitu - Monika Gruba

Podział społeczeństwa polskiego - Justyna Krasowska

 

Social Space Journal nr 2/2013 (6)

Od redakcji:

Normy i dylematy semiperyferii: społeczeństwo niewiedzy i pustynia poministerialna - Zbigniew Rykiel

Norms and dilemmas of the semi-periphery: the society of ignorance and the post-ministerial desert - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Przemiany więzi społecznych w metropoliach - Rafał Waśko

Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich -
Maciej Kowalewski

Blackouts: a sociology of electrical power failure - Steve Matthewman, Hugh Byrd

Maintaining an international order of peace under conditions of growing natural resource scarcity and global climate change - Tracey Skillington

Eseje recenzyjne:
Vratislavia interculturalis- Zbigniew Rykiel

Recenzje książek:
Socjalizacja na pograniczu zachodnim - Zbigniew Rykiel

Critique:
Kulisy systemu - Zbigniew Rykiel

Social Space Journal nr 1/2013 (5)

Od redakcji:

Normy i pozory - Zbigniew Rykiel   
Norms vs appearances - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

From Imperial Capital to Global City: representing the lives of migrants in London through novels, films, and oral history - John Eade

When the Kondratieff winter comes: an exploration of the recent
economic crisis from a long wave theory perspective - Zenonas Norkus

Modernisation and development of environmental consciousness
in Estonia: a paradigmatic approach - Maie Kiisel

Metaphor and environmental health discourse in Canada's Chemical
Management Plan: Hegemonic closures around chemical exposure
-John Eyles, Sara Edge, Emily Eyles

Globalne aspiracje grupy BRICS - Gracjan Cimek

Eseje recenzyjne::

Theory from semi-periphery - Charles Crothers    

Bezludna wyspa, nora, grób - Wanda Witek-Malicka

Recenzje książek:

Suburbanizacja po polsku - Marika Pirveli   

Religia jako uniwersalna instytucja społeczna - Monika Gruba

Relacje międzyludzkie w wirtualnej przestrzeni internetu - Rafał Sowa  
Książka w czasach neoliberalnego urbanizmu - Mirosława Kani
a

Komentarze:

Promocja dla kogo? Komentarz do artykułu Justyny Krasowskiej-Zbigniew Rykiel

Rap głosem miasta. Odpowiedź Zbigniewowi Ryklowi -Justyna Krasowska

Social Space Journal nr 2/2012 (4)

Od redaktora
Normy społeczne a prawne - Zbigniew Rykiel
Social vs legal norms - Zbigniew Rykiel

Artykuły
O potrzebie końca socjologii miasta - Katarzyna Kajdanek

Transforming social exclusion to benefit in the slum areas of the Global
South through neighbourhood identity: lessons from Ajegunle
slum in Lagos, Nigeria - Kunle lfesanya, Immaculata N'wokoro

Sociology and the military - Steve Matthewman

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi na przykładzie francuskich rozwiązań instytucjonalnych- między inercją a zmianą - Robert Pyka

Działalność polskich artystów tworzących kulturę hip-hop jako narzędzie promowania miast i metropolii polskich- Justyna Krasowska

Eseje

Rydzyna: the anatomy and symbolism of a scientific counter-revolution - Zbigniew Rykiel


Recenzje ksiązek
Interpretacje ideologii nauk społecznych - Marcin Lustofin

Systemy-Swlaty - Gabriela Brzozowska

Socjologia mobilności - Tomasz Pogorzelec

 

Social Space Journal nr 1/2012 (3)

Spis treści numeru 1/2012 (3)

Od redaktora
Lokalność a uniwersalność - Zbigniew Rykiel
Locality vs universality - Zbigniew Rykiel

Artykuły
Concepts of the metropolis as a form of the city and region:
inspirations for sociology - Zbigniew Rykiel

Participation at any price? The ambivalence of the renaissance of direct democracy in German municipalities - Frank Eckardt

Journeys to home and liminal spaces among former refugees: exploring identity and belonging among Vietnamese-Canadians - Huven Dam, John Eyles

Osiedla grodzone: świadomościowe aspekty podziałów społeczno-przestrzennych i więź sąsiedzka - Magdalena Szczepańska

Przestrzeń więźnia w KL Auschwitz-Birkenau. Analiza przestrzeni represyjnej z uwzględnieniem wspomnień Dzieci Oświęcimia - Wanda Witek-Malicka

Eseje
Sztuka uliczna jako narzędzie kontestacji w przestrzeni publicznej metropolii - Monika Gruba

Notatki naukowe
Internet agorą wyborczą XXI wieku - Jarosław Kinal

Recenzje książek
Mury widzialne i niewidzialne - Dorota Olko

Kultura nowego kapitalizmu - Jarosław Kinal

Social Space Journal nr 2/2011 (2)

Od Redaktora
Normy i formy - Zbigniew Rykiel
Norms and forms - Zbigniew Rykiel

Artykuły
Borders or peripheries: pre- and post-neopositivism vs the language of sociology - Zbigniew Rykiel

Life-political reflection on liberation, alienation and governance -
Pirkkoliisa Ahponen

Farmers' Markets: commoditising New Zealand rural identity myths - Claudia Bell

East-Central European migrants in Sweden - Migration motives and migration outcome - Jenny Olofsson, Kerstin Westin

Przestrzeń odmieniona. Społeczna recepcja nowej marki miejskiej na przykładzie Metropolii Silesia - Aleksandra A. Wycisk

Recenzje książek
Czas plemion? - Wioletta Knapik

Walka na wrażenia - Rafał Waśko

Zakamarki marki - Jarosław Kinal

Ayahuasca - psychodelik Amazonii i jego znaczenie dla społeczeństw Europy - Tomasz Ziembicki

Krytyka
Centres and peripheries: a critique of the critique as a starting point of a critical geography of (Polish) geography - Ulrich Best

Komentarze

Norms vs conventions. A commentary on Ulrich Best - Zbigniew Rykiel

Social Space Journal nr 1/2011 (1)

Od Redaktora
Normy, a nie punkty - Zbigniew Rykiel
Norms rather than scores - Zbigniew Rykiel

Artykuły
Polish electoral geography and its methods - Zbigniew Rykiel

On the role oí the informal sector in the changing socio-economic landscape of the Cape Town metropolitan area - Daniel Jacobus du Plessis, Hermanus Stephanus Geyer, Amanda van Eeden

Krajobraz postindustrialny. Przestrzeń i miejsce w doświadczeniu osobistym mieszkańców dawnego osiedla robotniczego Ksawera w Będzinie - Kazimiera Wódz, Monika Gnieciak

Przestrzenny substrat interakcji - Dominik Porczyński

Old, yet young: travel-activity patterns among new pensioners in Sweden
- Kerstin Westin, Bertil Vilhelmson

Eseje

Kultura na rynku - Zygmunt Bauman
The paradise that never was - Alcida Rita Ramos
Co fotografuje turysta? - Marian Golka

Notatki naukowe
A case of trans-community: Jin-street in Beijing - Che Fei

Krytyka
Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii - Zbigniew Rykiel
Kontrowersje wokół jedności i tożsamości geografii - Witold J. Wiczyński

Komentarze
O geopolityce realistycznie. Komentarz do artykułu Zbigniewa Rykla -
Andrzej Werblan
O obawach iealistycznie. Odpowiedź na komentarz Andrzeja Werblana -
Zbigniew Rykiel

Recenzje książek
Upadłe państwa - Zbigniew Rykiel

 

LISTA RECENZENTÓW

Recenzenci tekstów z numerów 1 i 2 (2011): Anna Barska, Ulrich Best, Jens Boysen, Hermannus Geyer, Ayse Gedik, Grigory Ioffe, Marian Golka, Oguz Isik, Bohdan Jałowiecki, Barbara Lubicz-Miszewska, Marcin Lustofin, Zdzisław Mach, Ewa Malinowska, Janusz Mucha, Tomasz Nawrocki, Tadeusz Paleczny, Marika Pirveli, Joseph Ruane, Andrzej Sadowski, Helen Sampson, Marek Szczepański, Roman Szul, Larissa Titarenko, Bożena Tuziak, Arkadiusz Tuziak, Kazimiera Wódz, Jurij Miedwiedkow, Tomasz Zarycki, Walter Żelazny

Recenzenci tekstów z numerów 3 i 4 (2012): Anna Barska, Ulrich Best, Jens Boysen, Hermannus Geyer, Grigory Ioffe, Marian Golka, Bohdan Jałowiecki, Barbara Lubicz-Miszewska, Zdzisław Mach, Janusz Mucha, Tomasz Nawrocki, Tomasz Zarycki, Marika Pirveli, Andrzej Sadowski, Helen Sampson, Marek Szczepański, Larissa Titarenko, Kazimiera Wódz,Walter Żelazny, Frank Eckardt, Shlomo Hasson, John Eyles, Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, Lia Maria Pop, Teresa Staniewicz

Recenzenci tekstów z numerów 5 i 6 (2013): Ulrich Best, Hermannus Geyer, Grigory Ioffe, Marian Golka, Bohdan Jałowiecki, Barbara Lubicz-Miszewska, Zdzisław Mach, Tomasz Zarycki, Marika Pirveli, Andrzej Sadowski, Helen Sampson, Marek Szczepański, Larissa Titarenko, Kazimiera Wódz,Walter Żelazny, Frank Eckardt, Shlomo Hasson, John Eyles, Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, Lia Maria Pop, Teresa Staniewiczm Kazimiera Wódz, Frank Eckardt , John Eyles, Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska

Recenzenci tekstów z numerów 7 i 8 (2014):
Jerzy Michno, Marian Golka, Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, Marika Pirveli, Ewa Malinowska, Barbara Lubicz-Miszewska, Teresa Staniewicz, Steve Matthewman, Hermanus Geyer, Dominik Porczyński, Tracey McIntosh, John Eyles, Teresa Staniewicz


Osoby chcące publikować w naszym periodyku zachęcamy do zapoznania się z treścią zakładki Informacje dla autorów.

Redakcja zachęca również potencjalnych autorów do zrecenzowania jednej lub kilku publikacji, których lista znajduje się pod tym adresem:
książki do zrecenzowania

Przed nadesłaniem recenzji prosimy o zapoznanie się z treścią zakładki Informacje dla autorów.

Wszystkie prawa zastrzeżone "Przestrzeń Społeczna/Social Space"