logoeng                                                                                                 Skip to Polish version flagegn

This page is best seen while using Firefox, Opera or Chrome.
Browsing pages under Internet Explorer can result in problems with an access to the full content of the site.

Before the current issue is closed, the texts published on this site should be quoted as sources of Internet access; after the issue is closed, the texts should be cited as part of an online publication.

Current issue
initial page

 

Editorial:

Społeczeństwo obywatelskie i zarządzanie przez kulturę na semiperyferiach - Zbigniew Rykiel

Civil society and the management through culture in a semi-periphery - Zbigniew Rykiel

Opinia o anonimowej opinii - Zbigniew Rykiel

The internationalisation via parochialisation by a ministerial anonymous - Zbigniew Rykiel

Articles:

Odpowiedzialność państwa za środowisko naturalne i społeczne w kontekście teorii internalizacji kosztów zewnętrznych - Ewa J. Lipińska

Przestrzenie życia dorosłych osób niepełnosprawnych – możliwości, bariery i wyzwania - Beata Jamrógiewicz

Geopolityka Trójmorza - Wojciech Gizicki, Piotr Łoś

Anti-sociality in the street? A video-based study of cyclists and cellphone ‘distracted’ pedestrians - Mike Lloyd

The processes of political cultural delimitation in Russian and Ukrainian border regions - Valentin Babintsev, Viktor Sapryka, Andrei Vavilov, Olga Zvyeryeva

Essays:

Progress reports:

Zagospodarowanie parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu
w opinii użytkowników
- Marta Borowska-Stefańska

Reviev Essays:

Book reviews:

Critique:

Commentaries:

 

 

Persons who wish to publish in this journal are encouraged to read the Information for authors tabs.

Potential authors are also encouraged to submit reviews of one or more publications listed in the Books for review section.

Before submission of reviews please see the content of the
information for authors
page.

 

All rights reserved "Przestrzeń Społeczna (Social Space)"