logoeng                                                                                                 Skip to Polish version flagegn

ISSN 2084-1558

This page is best seen while using Firefox, Opera or Chrome.
Browsing pages under Internet Explorer can result in problems with an access to the full content of the site.

Before the current issue is closed, the texts published on this site should be quoted as sources of Internet access; after the issue is closed, the texts should be cited as part of an online publication.

Current issue
initial page

 

Editorial:

Wolność nauki na semiperyferiach a pandemia - Zbigniew Rykiel

Freedom of science in the semi-periphery vs pandemic - Zbigniew Rykiel

Articles:

Proces otwierania się architektury od modernizmu po współczesność - Mateusz Włodarek

Continuity and contestation. Structural and cultural background of transportation preferences in Poland - Dawid Krysiński, Jacek Szczepański

Migrująca teranga. O współczesnych przemianach afrykańskiego systemu świadczeń całościowych we Włoszech - Małgorzata Rygielska

Wspólnoty wirtualne między bezpieczeństwem a zagrożeniem i mitem a rzeczywistością - Jadwiga Mazur, Magłorzata Kuć

From festival to social communion: a Nigerian experience - Emmanuel Orok Duke, Stella E. Osim

Essays:

The Nigerian problems of development and human security - Kemi Anthony Emina

Progress reports:

Reviev Essays:

Book reviews:

Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna - Jadwiga Mazur

Critique:

Commentaries:

 

 

Before submission of reviews please see the content of the
information for authors
page.

 

All rights reserved "Przestrzeń Społeczna (Social Space)"