logoeng                                                                                                 Skip to Polish version flagegn

This page is best seen while using Firefox, Opera or Chrome.
Browsing pages under Internet Explorer can result in problems with an access to the full content of the site.

Before the current issue is closed, the texts published on this site should be quoted as sources of Internet access; after the issue is closed, the texts should be cited as part of an online publication.

Current issue
initial page

 

Editorial:

Peryferializacja semiperyferii - Zbigniew Rykiel

The peripheralisation of the semi-periphery - Zbigniew Rykiel

Articles:

Lokalne centrum usługowe: w poszukiwaniu formy i funkcji - Łukasz Damurski, Jerzy Ładysz, Jacek Pluta, Wawrzyniec Zipser, Magdalena Mayer-Wydra

Doktryna odpowiedzialności społecznej miast - Ewa Jadwiga Lipińska

Essays:

Miasto i kultura - Małgorzata Mizia

Progress reports:

Reviev Essays:

Book reviews:

Performing the Nation - Steve Matthewman

Critique:

„Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna” . Krytyka artykułu Zbigniewa Rykla: Funkcje społeczne i dynamika etykiety akademickiej - Beata Kuźniarowska

Grzeczność należy się wszystkim, lecz niektórym bardziej. Odpowiedź na krytykę Beaty Kuźniarowskiej - Zbigniew Rykiel

Commentaries:

 

 

Persons who wish to publish in this journal are encouraged to read the Information for authors tabs.

Potential authors are also encouraged to submit reviews of one or more publications listed in the Books for review section.

Before submission of reviews please see the content of the
information for authors
page.

 

All rights reserved "Przestrzeń Społeczna (Social Space)"