logopl                                                                                              Skip to English versionpol

Stronę najlepiej przeglądać za pomocą przeglądarek Firefox, Opera bądź Chrome. Administrator nie zaleca przeglądania strony za pomocą Internet Explorera.

Na tej stronie są publikowane teksty do dyskusji, których ostateczna wersja, paginacja i pozycja w numerze będzie ustalona po zamknięciu numeru. Przed zamknięciem numeru wybrany tekst należy cytować jako źródło internetowe; po zamknięciu numeru wybrany tekst należy natomiast cytować jako część publikacji zwartej.

Numer osiemnasty
spis treści

 

Od Redakcji:

Artykuły:

Zmiana tożsamości uniwersytetów w świetle teorii organizacji Niklasa Luhmanna - Andrzej Stawicki

Dobrowolna współpraca badaczy jako forma samorozwoju naukowego oraz emanacja wolności akademickiej, na przykładzie Grupy Roboczej Polskich Geografów Społecznych - Grażyna Prawelska-Skrzypek

Eseje:

Notatki naukowe:

Eseje recenzyjne:

Recenzje książek:

Demystifying the Algorithmic Drama - Mitch Davies, Mike Lloyd

Krytyka:

Komentarze:


Osoby chcące publikować w naszym periodyku zachęcamy do zapoznania się z treścią zakładki Informacje dla autorów.

Przed nadesłaniem recenzji prosimy o zapoznanie się z treścią zakładki Informacje dla autorów.

Wszystkie prawa zastrzeżone "Przestrzeń Społeczna/Social Space"