logopl                                                                                              Skip to English versionpol

ISSN 2084-1558

Redakcja

redaktor naczelny:
Zbigniew Rykiel
(Rzeszów — Warszawa, Polska)

sekretarz redakcji:
Jerzy Michno (Przemyśl, Polska)

redaktorzy statystyczni:
Jerzy Michno (Przemyśl, Polska)
Rafał Waśko (Kraków, Polska)

redaktorzy tematyczni:    
Steve Matthewman
(Auckland, Nowa Zelandia)
Dominik Porczyński (Rzeszów, Polska)
Ewa Lipińska (Rzeszów, Polska)
Jadwiga Mazur (Kraków, Polska)

redaktorzy językowi:
Steve Matthewman (Auckland, Nowa Zelandia)
Skylar Clark (Evanston, Illinois, Stany Zjednoczone)

redaktorzy techniczni:
Hubert Kawalec (Rzeszów, Polska)
Rafał Waśko
(Kraków, Polska)
Wojciech Pączek (Rzeszów, Polska)

Rada Programowa:

Kazimiera Wódz (Insytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Janusz Mucha (Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska)

Ewa Malinowska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Hermanus S. Geyer (Zakład Geografii, Uniwersytet w Stellenbosch, Stellenbosch, Prowincja Przylądkowa Zachodnia, Afryka Południowa)

Marek S. Szczepański (Insytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Siniša Malešević (Studium Socjologii, Kolegium Uniwersytetu w Dublinie, Dublin, Irlandia)

Jurij Miedwiedkow (Zakład Geografii, Uniwerstytet Stanowy Ohio, Columbus, Ohio, Stany Zjednoczone)

Michael Gentile (Zakład Socjologii i Geografii Społecznej, Uniwersytet w Oslo, Oslo, Norwegia)

Frank Eckardt (Wydział Architektury, Uniwersytet Bauhausu, Weimar, Turyngia, Niemcy)

Horacio Capel (Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej,
Uniwersytet Barceloński, Barcelona, Katalonia, Hiszpania)

Alcida Rita Ramos (Instytut Nauk Społecznych, Uniwerytet w Brasilii, Brasilia, Dystrykt Federalny, Brazylia)

Andrzej Sadowski (Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska)

John Eyles (Studium Geografii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet McMaster, Hamilton, Ontario, Kanada)

John Eade (Zakład Nauk Społecznych, Uniwersytet Roehampton, Londyn, Anglia, Zjednoczone Królestwo)

Maroš Finka (Instytut Zarządzania, Politechnika Słowacka, Bratysława, Słowacja)

Wilson Trajano Filho (Zakład Antropologii, Uniwerytet w Brasilii, Brasilia, Dystrykt Federalny, Brazylia)

Zenonas Norkus (Zakład Socjologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa)

Anna Karwińska (Katedra Socjologii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska)

Zlatko Skrbiš (Uniwersytet Monasha, Melbourne, Wiktoria, Australia)

Ronan Paddison (Studium Geografii i Nauk o Ziemii, Uniwersytet w Glasgow, Glasgow, Szkocja, Zjednoczone Królestwo)

Ian Woodward (Studium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Griffitha, Nathan, Queensland, Australia)

Laura Verdi (Sekcja Socjologii, Uniwersytet w Padwie, Padwa, Włochy)

Henrietta Nagy (Kolegium Pála Tomoriego, Budapeszt, Węgry)

Agnieszka Kolasa-Nowak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, Polska)

Larry Ray (Studium Polityki Społecznej, Socjologii i Badań Społecznych, Uniwersytet Kent, Canterbury, Anglia, Zjednoczone Królestwo)

Mike Lloyd (Szkoła Studiów Społecznych i Kulturowych, Uniwersytet Wiktorii w Wellingtonie, Wellington, Nowa Zelandia)

Ewa Rewers (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska)

Małgorzata Dziekanowska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Larissa Titarenko (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,
Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś)

Grigory Ioffe (Studium Nauk Środowiskowych i Fizycznych, Uniwersytet Radford, Radford, Wirginia, Stany Zjednoczone)

Tomasz Nawrocki (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski,
Katowice, Polska)

Małgorzata Dymnicka (Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska)

Lia Maria Pop (Wydział Nauk Politycznych i Komunikologicznych, Uniwersytet w Waradynie, Waradyn, Rumunia)

Teresa Staniewicz (Centrum Praw, Równości i Różnorodności; Uniwersytet Warwick, Coventry, Anglia, Zjednoczone Królestwo)

Pirkkoliisa Ahponen (Wydział Nauk Społecznych,
Uniwersytet Wschodniej Finlandii, Joensuu, Finlandia
)

Marika Pirveli (Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)

Władimir Kołosow (Instytut Geografii, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja)

Drago Kos (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet w Lublanie, Lublana, Słowenia)

Helen Sampson (Studium Nauk Społecznych, Uniwersytet w Cardiff, Cardiff, Walia, Zjednoczone Królestwo)

Ayşe Gedik (Wydział Architektury, Politechnika Bliskowschodnia, Ankara, Turcja)

Elson Pereira (Centrum Filozofii i Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Federalny Santa Catarina, Florianopolis, Santa Catarina, Brazylia)

Anna Barska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

Tracey McIntosh (Zakład Socjologii, Uniwersytet w Auckland, Auckland, Nowa Zelandia)

Jens Boysen (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Warszawa, Polska)

Walter Żelazny (Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska)

Shlomo Hasson (Zakład Geografii, Uniwersytet Hebrajski, Jerozolima, Izrael)

Ulrich Best (Zakład Geografii, Uniwerstytet York, Toronto, Ontario, Kanada)

Joseph Ruane (Zaklad Socjologii, Kolegium Uniwersytetu w Corku, Cork, Irlandia)

Oğuz Işik (Zakład Planowania Miejskiego i Regionalnego, Politechnika Bliskowschodnia, Ankara, Turcja)

Thomas Hylland Eriksen (Zakład Antropologii Społecznej, Uniwersytet w Oslo, Oslo, Norwegia)

Wojciech Gizicki (Katedra Stosunków Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska)

Walentyn Michajłow (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska)

Patrycja Bałdys (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Polska)

Emmanuel Orok Duke (Zakład Studiów Wyznaniowych i
Kulturowych,  Uniwersytet w Calabarze, Calabar, Cross River, Nigeria)

Maciej Kowalewski (Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)

Katarzyna Kajdanek (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Iwona Jażdżewska (Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Zbigniew Rykiel (Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, Rzeszów, Polska)

Ewa Lipińska (Wydział Przedsiębiorczości, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów Polska)

Jadwiga Mazur (Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)