logoeng                                                                                                 Skip to Polish version flagegn

This page is best seen while using Firefox, Opera or Chrome.
Browsing pages under Internet Explorer can result in problems with an access to the full content of the site.

Before the current issue is closed, the texts published on this site should be quoted as sources of Internet access; after the issue is closed, the texts should be cited as part of an online publication.

click to download:

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 2/2020 (20)

Editorial:

Zdystansowanie - Zbigniew Rykiel

Distancing - Zbigniew Rykiel

Articles:

The culture of slavery in traditional context and globalised society - Emmanuel Orok Duke, Stella E. Osim

Residential satisfaction and mobility in Göktürk peripheral neighbourhood - Somaiyeh Nasrollahzadeh, Turgay Kerem Koramaz

Centrope as a laboratory of cross-border cooperation – lessons from 17 years of the Centrope region (2003-2019) - Milan Husár, Matej Jaššo, Thomas Dillinger

Xenophobia in Africa: origins and manifestations - Peter O. O. Ottuh

The role of the military to national development in Nigeria - Kemi Anthony Emina, Ephraim Ahamefula Ikegbu

SARS-CoV-2 pandemic as an anomie - Marek A. Motyka, Ahmed Al-Imam, Mustafa H. Ajlan Aljarshawi

Technology, environmental sustainability and the ethics of anthropoholism - Samuel Akpan Bassey

Essays:

Bez retuszu. Wywiad z profesorem Kazimierzem Dziewońskim - Zbigniew Rykiel

Commentaries:

Bohdan Maria Jałowiecki (26.02.1934 – 09.12.2020) - Marek S. Szczepański

Bohdan - Zbigniew Rykiel

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 1/2020 (19)

Editorial:

Wolność nauki na semiperyferiach a pandemia - Zbigniew Rykiel

Freedom of science in the semi-periphery vs pandemic - Zbigniew Rykiel

Articles:

Proces otwierania się architektury od modernizmu po współczesność - Mateusz Włodarek

Continuity and contestation. Structural and cultural background of transportation preferences in Poland - Dawid Krysiński, Jacek Szczepański

Migrująca teranga. O współczesnych przemianach afrykańskiego systemu świadczeń całościowych we Włoszech - Małgorzata Rygielska

Wspólnoty wirtualne między bezpieczeństwem a zagrożeniem i mitem a rzeczywistością - Jadwiga Mazur, Magłorzata Kuć

From festival to social communion: a Nigerian experience - Emmanuel Orok Duke, Stella E. Osim

Ostoja tradycjonalizmu w procesie modernizacji - Zbigniew Rykiel

Essays:

The Nigerian problems of development and human security - Kemi Anthony Emina

Book reviews:

Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna - Jadwiga Mazur

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 2/2019 (18)

Editorial:

Napiwek badawczy - Zbigniew Rykiel

Research tip - Zbigniew Rykiel

Articles:

Zmiana tożsamości uniwersytetów w świetle teorii organizacji Niklasa Luhmanna - Andrzej Stawicki

Dobrowolna współpraca badaczy jako forma samorozwoju naukowego oraz emanacja wolności akademickiej, na przykładzie Grupy Roboczej Polskich Geografów Społecznych - Grażyna Prawelska-Skrzypek

Determinants of turnover intention among women in science and technology: A study of work-family role conflict - Anthonia Ginika Uzoigwe, Wah Yun Low, Siti Nurani Mohd-Noor

Spatial segregation of traditional buildings over a conservation site in Kastamonu - Zeynep Özdemir, Turgay Kerem Koramaz

Essays:

W poszukiwaniu piękniejszego świata - Małgorzata Mizia

Book reviews:

Demystifying the Algorithmic Drama - Mitch Davies, Mike Lloyd

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 1/2019 (17)

Editorial:

Społeczeństwo obywatelskie i zarządzanie przez kulturę na semiperyferiach - Zbigniew Rykiel

Civil society and the management through culture in a semi-periphery - Zbigniew Rykiel

Opinia o anonimowej opinii - Zbigniew Rykiel

The internationalisation via parochialisation by a ministerial anonymous - Zbigniew Rykiel

Articles:

Odpowiedzialność państwa za środowisko naturalne i społeczne w kontekście teorii internalizacji kosztów zewnętrznych - Ewa J. Lipińska

Przestrzenie życia dorosłych osób niepełnosprawnych – możliwości, bariery i wyzwania - Beata Jamrógiewicz

Geopolityka Trójmorza - Wojciech Gizicki, Piotr Łoś

Anti-sociality in the street? A video-based study of cyclists and cellphone ‘distracted’ pedestrians - Mike Lloyd

The processes of political cultural delimitation in Russian and Ukrainian border regions - Valentin Babintsev, Viktor Sapryka, Andrei Vavilov, Olga Zvyeryeva

Progress reports:

Zagospodarowanie parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu
w opinii użytkowników
- Marta Borowska-Stefańska

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 2/2018 (16)

Editorial:

Semiperyferie 2.0 - Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries 2.0 - Zbigniew Rykiel

Articles:

Odpowiedzialność społeczna miast w kontekście konstytucyjności zrównoważonego rozwoju - Ewa J. Lipińska

Web 2.0. Próba chronologizacji i konceptualizacji zjawiska - Jarosław Kinal

The impact of supervision in social work on the burnout syndrome prevention - Milan Schavel, Bohuslav Kuzyšin, Anna Bérešová, Stanislava Hunyadiová

Essays:

Czy na uniwersytetach poszukuje się prawdy? - Bartłomiej Krzych

Book reviews:

Industrial modernity in a paradox-ridden boomtown - Eeva Kesküla

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 1/2018 (15)

Editorial:

Peryferializacja semiperyferii - Zbigniew Rykiel

The peripheralisation of the semi-periphery - Zbigniew Rykiel

Articles:

Lokalne centrum usługowe: w poszukiwaniu formy i funkcji - Łukasz Damurski, Jerzy Ładysz, Jacek Pluta, Wawrzyniec Zipser, Magdalena Mayer-Wydra

Doktryna odpowiedzialności społecznej miast - Ewa Jadwiga Lipińska

Pokolenie smombów: charakterystyka i typologia - Marek A. Motyka

Essays:

Miasto i kultura - Małgorzata Mizia

The West’s confusion: origins and implications - Yuriy Temirov

Book reviews:

Performing the Nation - Steve Matthewman

Critique:

„Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna” . Krytyka artykułu Zbigniewa Rykla: Funkcje społeczne i dynamika etykiety akademickiej - Beata Kuźniarowska

Grzeczność należy się wszystkim, lecz niektórym bardziej. Odpowiedź na krytykę Beaty Kuźniarowskiej - Zbigniew Rykiel

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 2/2017 (14)

Editorial:

Semiperyferie jako naszość - Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries as us-ness- Zbigniew Rykiel

Articles:

Urbanizacja natury i produkcja miejskiej niesprawiedliwości przestrzennej - Mateusz Nowacki

Wizytówki miasta i miejsca magiczne jako elementy budowy tożsamości miasta i jego mieszkańców na przykładzie wyników „Rzeszowskiej diagnozy społecznej” - Hubert Kotarski

Aktywność nadodrzan w miejscu ich zamieszkania - Paulina Olejniczak-Brząkała

Przestrzeń geograficzna w translatorze Google’a - Zbigniew Rykiel

Geografia klasyczna w czasach postprawdy. Artykuł polemiczny - Walentin Michajłow

Reviev Essays:

Socjologia. Analiza podręcznika - Zbigniew Rykiel

Book reviews:

Kreacje miasta - Zbigniew Rykiel

Dobre miasto - Zbigniew Rykiel

Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście - Paulina Olejniczak-Brząkała

 

click to download:

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 1/2017 (13)

Editorial:

Semiperyferie jako muzeum - Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries as a museum - Zbigniew Rykiel

Articles:

Cultural intelligence: key influences - Judit Garamvölgyi, Ildikó Rudnák

Tożsamość przestrzenna w badaniu przestrzeni miejskiej. Przykład gdańskiej dzielnicy Oliwa - Adam Kosznicki

Do national identities exist? - Siniša Malešević

The socio-political importance of blackouts in South Africa - Alasdair Neilson

Brexit and Scotland: towards a political geography perspective - Ronan Paddison, Norman Rae

Book reviews:

Zamknięte drzwi Europy - Ireneusz Wojaczek

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2016 (12)

Editorial:

Klaunokracja 2.0 i bolesny koniec patriarchatu na semiperyferiach - Zbigniew Rykiel

Clownocracy 2.0 and the painful end of patriarchy on the semi-peripheries - Zbigniew Rykiel

Articles:

Identyfikacje narodowe i etniczne imigrantów i ich potomków - Renata Suchocka

How to Frame a Bank Bailout: Lessons from Ireland during the Global Financial Crisis - Naoise McDonagh

W poszukiwaniu standardu e-partycypacji w planowaniu przestrzennym - Łukasz Damurski, Anita Krupska

Essays:

Transformative education in the New Orleans participative planning: critical pragmatism for the rebuilding of the communityafter hurricane Katrina - Fiammetta Fanizza

Book reviews:

Subiektywna socjologia sztuki - Agata Sulikowska-Dejena

Mozaika rozmaitości - Agata Sulikowska-Dejena

Utopistyka czy eutopistyka - Paweł Szczech

Commentaries:

Zygmunt Bauman (1925-2017) - Tomasz Goban-Klas

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2016 (11)

Editorial:

Śmieszność semiperyferii - Zbigniew Rykiel

The ridicule of semi-peripheries - Zbigniew Rykiel

Articles:

Język w przestrzeni internetu - Anna Panek

Okupacja przestrzeni publicznej jako taktyka współczesnych ruchów protestu - Jarosław Chodak

Class, neoliberalism and New Zealand - Bruce Curtis

The presence of things: a study of the lego brick and the medication box as participants in peoples’ lives - Inger Beate Larsen, Else Cathrine Melhuus

Stereotypy, manipulacja i głupota jako elementy narracji medialnej i naukowej o przestrzeni wyborczej Polskii - Zbigniew Rykiel

Turystyka etniczna a turystyka sentymentalna - Marek Motyka

Essays:

Progress reports:

Reviev Essays:

Pamięć społeczna i przestrzeń miejska - przypadek Poznania - Adam Kosznicki

Book reviews:

Społeczny wymiar kryzysu - Zbigniew Rykiel

Społeczno-kulturowe aspekty przyswajania i przekształcania przestrzeni - Izabela Pelc

E-migranci, czyli sześciomiesięczny detoks od nowych technologii - Iwona Rzeszutek

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2015 (10)

Editorial:

Nałka zamiast nauki - Zbigniew Rykiel

Sighence rather than science - Zbigniew Rykiel

Articles:

Of place and Alice Springs: Two contested sites in an Australian outback community - Dominic Andrae

Przemiany audiosfery życia codziennego wsi - Małgorzata Dziekanowska

Miejsca spotkań w kontekście postmaterialistycznych wartości w suburbiach (przykład gmin Podkowa Leśna i Brwinów)
- Dorota Mantey

Funkcje społeczne i dynamika etykiety akademickiej  - Zbigniew Rykiel

Hipotezy głosów nieważnych w wyborach powszechnych w Polsce po 1989 r. - Przemysław Śleszyński

Dobór gości do wieczornych programów publicystycznych w Telewizji Polskiej jako próba wywierania wpływu na zachowania wyborcze - Krzysztof Piróg

Essays:

Arts management beyond eventification - Laura Verdi

Progress reports:

An analysis of complex development in the micro-region of Gyöngyös - Antónia Szűcs

Reviev Essays:

Miasto i jego przestrzeń - Elżbieta Panek, Anna Panek

Book reviews:

Bariery komunikacyjne w instytucji oświatowej - Mariola Kinal

Critique:

Commentaries:

 

Social Space Journal nr 1/2015 (9)

Editorial:

Normy i dylematy semiperyferii - Zbigniew Rykiel

Norms and dilemmas of semi-peripheries - Zbigniew Rykiel

Articles:

Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej - Sebastian Skolik

Segregation in Istanbul: Measuring segregation in an ever-changing city -
Ela Atac

Miejski system okazji i jego użytkownicy - Mateusz Błaszczyk

Wizerunek wrocławskiego Nadodrza po działaniach rewitalizacyjnych 2009-2013 - Michał Dębek, Paulina Olejniczak

Essays:

Ograniczenia artysty - Mirosław Baca

Progress reports:

Reviev Essays:

Book reviews:

Tożsamość i terytorium - Elżbieta Panek, Anna Panek

Critique:

Skutki Rydzyny po 30 latach - Zbigniew Rykiel

Commentaries:

Ewa - Bohdan Jałowiecki

 

Social Space Journal nr 2/2014 (8)

Editorial

Szaleństwo czy metoda? Modernizacja przez biurokratyzację
i prekaryzację -
Zbigniew Rykiel

Madness or a method? Modernisation through bureaucratisation and precarisation - Zbigniew Rykiel

Articles:

Street art a estetyka miejskich przestrzeni publicznych - Martyna Fołta

Rzeczy jako reklama - Andrzej Kisielewski

Newcomers in Polish local communities local and global migration - Kaja Skowrońska, Anna Wrona

Maori and Pacific student experiences - David Tokiharu Mayeda, ‘I.-Futa-Helu ‘Ofamo’oni, Hilary Dansey Dutton, Moeata Keil, Elaina Lauaki-Vea

Towards people’s experiences and behaviours within their worlds. The integrative-transactional framework for studying complex people-environment interactions - Michał Dębek

Book reviews::

Władza komunikacji - Rafał Waśko

 

Social Space Journal nr 1/2014 (7)

Editorial

Humanistyka a semiperyferializacja - Zbigniew Rykiel

Humanities vs semi-peripherialisation - Zbigniew Rykiel

Articles:

Changes in personal social space in a transition society - Anu Masso, Signe Opermann, Viivika Eljand

„Miejscy wieśniacy” w metropolii. Przypadek świętochłowickiej dzielnicy Lipiny - Kazimiera Wódz, Monika Szpoczek-Sało

Essays:

Aesthetics in urban space: architecture and art for sustainable cities - Laura Verdi

Optyka władzy. Wokół współczesnych technik panoptycznych - Michał Sikora

Progress reports:

Social media as a new area of teaching in higher education - Jarosław Kinal, Zbigniew Rykiel

Book reviews::

Ekonomia polityczna jako socjologia rozwoju miast - Zbigniew Rykiel

Ideological and banal rather than normative nationalism - Zbigniew Rykiel

Teoria systemów społecznych - Gabriela Brzozowska

Socjologiczne aspekty mitu - Monika Gruba

Podział społeczeństwa polskiego - Justyna Krasowska

 

Social Space Journal nr 2/2013 (6)

Editorial:

Normy i dylematy semiperyferii: społeczeństwo niewiedzy i pustynia poministerialna - Zbigniew Rykiel

Norms and dilemmas of the semi-periphery: the society of ignorance and the post-ministerial desert - Zbigniew Rykiel

Articles:

Przemiany więzi społecznych w metropoliach - Rafał Waśko

Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich -
Maciej Kowalewski

Blackouts: a sociology of electrical power failure - Steve Matthewman, Hugh Byrd

Maintaining an international order of peace under conditions of growing natural resource scarcity and global climate change - Tracey Skillington

Review Essays::
Vratislavia interculturalis- Zbigniew Rykiel

Book reviews:
Socjalizacja na pograniczu zachodnim - Zbigniew Rykiel

Critique:
Kulisy systemu - Zbigniew Rykiel

Social Space Journal nr 1/2013 (5)

Editorial

Normy i pozory - Zbigniew Rykiel   
Norms vs appearances - Zbigniew Rykiel

Articles

From Imperial Capital to Global City: representing the lives of migrants in London through novels, films, and oral history - John Eade

When the Kondratieff winter comes: an exploration of the recent
economic crisis from a long wave theory perspective - Zenonas Norkus

Modernisation and development of environmental consciousness
in Estonia: a paradigmatic approach - Maie Kiisel

Metaphor and environmental health discourse in Canada's Chemical
Management Plan: Hegemonic closures around chemical exposure
-John Eyles, Sara Edge, Emily Eyles

Globalne aspiracje grupy BRICS - Gracjan Cimek

Review Essays::

Theory from semi-periphery - Charles Crothers    
Bezludna wyspa, nora, grób - Wanda Witek-Malicka

Book reviews:

Suburbanizacja po polsku - Marika Pirveli   

Religia jako uniwersalna instytucja społeczna - Monika Gruba

Relacje międzyludzkie w wirtualnej przestrzeni internetu - Rafał Sowa  
Książka w czasach neoliberalnego urbanizmu - Mirosława Kania

Commentaries:

Promocja dla kogo? Komentarz do artykułu Justyny Krasowskiej-Zbigniew Rykiel

Rap głosem miasta. Odpowiedź Zbigniewowi Ryklowi -Justyna Krasowska

Social Space Journal nr 2/2012 (4)

Editorial
Normy społeczne a prawne - Zbigniew Rykiel
Social vs legal norms - Zbigniew RykielArticles

Articles
O potrzebie końca socjologii miasta - Katarzyna Kajdanek

Transforming social exclusion to benefit in the slum areas of the Global
South through neighbourhood identity: lessons from Ajegunle
slum in Lagos, Nigeria - Kunle lfesanya, Immaculata N'wokoro

Sociology and the military - Steve Matthewman

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi na przykładzie francuskich rozwiązań instytucjonalnych- między inercją a zmianą - Robert Pyka

Działalność polskich artystów tworzących kulturę hip-hop jako narzędzie promowania miast i metropolii polskich- Justyna Krasowska

Essays

Rydzyna: the anatomy and symbolism of a scientific counter-revolution - Zbigniew Rykiel


Book reviews
Interpretacje ideologii nauk społecznych - Marcin Lustofin

Systemy-Swlaty - Gabriela Brzozowska

Socjologia mobilności - Tomasz Pogorzelec


Social Space Journal nr 1/2012 (3)

Editorial
Lokalność a uniwersalność - Zbigniew Rykiel
Locality vs universality - Zbigniew Rykiel

Articles
Concepts of the metropolis as a form of the city and region:
inspirations for sociology - Zbigniew Rykiel

Participation at any price? The ambivalence of the renaissance of direct democracy in German municipalities - Frank Eckardt

Journeys to home and liminal spaces among former refugees: exploring identity and belonging among Vietnamese-Canadians - Huven Dam, John Eyles

Osiedla grodzone: świadomościowe aspekty podziałów społeczno-przestrzemwch i więź sąsiedzka - Magdalena Szczepańska

Przestrzeń więźnia w KL Auschwitz-Birkenau. Analiza przestrzeni represyjnej z uwzględnieniem wspomnien Dzieci Oświęcimia - Wanda Witek-Malicka

Essays
Sztuka uliczna jako narzędzie kontestacji w przestrzeni publicznej metropolii - Monika Gruba

Progress raports
Internet agorą wyborczą XXI wieku - Jarosław Kinal

Book reviews
Mury widzialne i niewidzialne - Dorota Olko

Kultura nowego kapitalizmu - Jarosław Kinal

 

Social Space Journal nr 2/2011 (2)

Editorial
Normy i formy - Zbigniew Rykiel
Norms and forms - Zbigniew Rykiel

Articles
Borders or peripheries: pre- and post-neopositivism vs the language of sociology - Zbigniew Rykiel

Life-political reflection on liberation, alienation and governance -
Pirkkoliisa Ahponen

Farmers' Markets: commoditising New Zealand rural identity myths - Claudia Bell

East-Central European migrants in Sweden - Migration motives and migration outcome - Jenny Olofsson, Kerstin Westin

Przestrzeń odmieniona. Społeczna recepcja nowej marki miejskiej na przykładzie Metropolii Silesia - Aleksandra A. Wycisk

Book reviews
Czas plemion? - Wioletta Knapik

Walka na wrażenia - Rafał Waśko

Zakamarki marki - Jarosław Kinal

Ayahuasca - psychodelik Amazonii i jego znaczenie dla społeczeństw Europy - Tomasz Ziembicki

Critique
Centres and peripheries: a critique of the critique as a starting point of a critical geography of (Polish) geography - Ulrich Best

Commentaries

Norms vs conventions. A commentary on Ulrich Best - Zbigniew Rykiel

Social Space Journal nr 1/2011 (1)

Editorial
Normy, a nie punkty - Zbigniew Rykiel
Norms rather than scores - Zbigniew Rykiel

Articles
Polish electoral geography and its methods - Zbigniew Rykiel

On the role oí the informal sector in the changing socio-economic landscape of the Cape Town metropolitan area - Daniel Jacobus du Plessis, Hermanus Stephanus Geyer, Amanda van Eeden

Krajobraz postindustrialny. Przestrzeń i miejsce w doświadczeniu osobistym mieszkańców dawnego osiedla robotniczego Ksawera w Będzinie - Kazimiera Wódz, Monika Gnieciak

Przestrzenny substrat interakcji - Dominik Porczyński

Old, yet young: travel-activity patterns among new pensioners in Sweden
- Kerstin Westin, Bertil Vilhelmson

Essays

Kultura na rynku - Zygmunt Bauman
The paradise that never was - Alcida Rita Ramos
Co fotografuje turysta? - Marian Golka

Progress reports
A case of trans-community: Jin-street in Beijing - Che Fei

Critique
Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii - Zbigniew Rykiel
Kontrowersje wokół jedności i tożsamości geografii - Witold J. Wiczyński

Commentaries
O geopolityce realistycznie. Komentarz do artykułu Zbigniewa Rykla -
Andrzej Werblan
O obawach iealistycznie. Odpowiedź na komentarz Andrzeja Werblana -
Zbigniew Rykiel

Book reviews
Upadłe państwa - Zbigniew Rykiel

 

Persons who wish to publish in this journal are encouraged to read the Information for authors tabs.

All rights reserved "Przestrzeń Społeczna/Social Space"