logopl                                                                                              Skip to English versionpol

Członkowie Rady Programowej i Zespołu Recenzyjnego;
charakterystyka ilościowa

Kategoria
n
Członkowie
53
Kontynenty
6
Kraje
25
Miasta
41
Instytucje
47
Narodowości
26
Języki ojczyste
19