Archives

Before the current issue is closed, the texts published on this site should be quoted as sources of Internet access; after the issue is closed, the texts should be cited as part of an online publication.

Click to download:

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 1/2021 (21)

Editorial:

Kultura organizacyjna i długie trwanie na semiperyferiach – Zbigniew Rykiel

Organisational culture and long duration on the semi-peripheries – Zbigniew Rykiel

Articles:

Cities of consumers: a reading of the 2011 English riots – Ryan Service

The reasons, impacts and limitations of cybercrime policies in Anglophone West Africa – Yushawu Abubakari

Informacja i dezinformacja w przestrzeni publicznej – Jadwiga Mazur

Koncepcja ekozarządzania miastami w kontekście zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialności społecznej
 – Ewa Jadwiga Lipińska

Universal basic income as a form of social contract: assessment of the prospects of institutionalisation – Nataliia Khoma, Ihor Vdovychyn

Efekt trzeciej osoby jako jeden z przejawów wpływu mediów na odbiorcę. Geneza i perspektywy badawcze – Rafał Waśko

Book reviews:

Social evolution of Estonia since the 1990s – Henrietta Nagy

Grounded nationalisms – Zbigniew Rykiel

Commentaries:

Wspomnienie o profesorze Władysławie Misiaku – Stanisław Kłopot

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 2/2020 (20)

Editorial:

Zdystansowanie – Zbigniew Rykiel

Distancing – Zbigniew Rykiel

Articles:

The culture of slavery in traditional context and globalised society – Emmanuel Orok Duke, Stella E. Osim

Residential satisfaction and mobility in Göktürk peripheral neighbourhood – Somaiyeh Nasrollahzadeh, Turgay Kerem Koramaz

Centrope as a laboratory of cross-border cooperation – lessons from 17 years of the Centrope region (2003-2019) – Milan Husár, Matej Jaššo, Thomas Dillinger

Xenophobia in Africa: origins and manifestations – Peter O. O. Ottuh

The role of the military to national development in Nigeria – Kemi Anthony Emina, Ephraim Ahamefula Ikegbu

SARS-CoV-2 pandemic as an anomie – Marek A. Motyka, Ahmed Al-Imam, Mustafa H. Ajlan Aljarshawi

Technology, environmental sustainability and the ethics of anthropoholism – Samuel Akpan Bassey

Essays:

Bez retuszu. Wywiad z profesorem Kazimierzem Dziewońskim – Zbigniew Rykiel

Commentaries:

Bohdan Maria Jałowiecki (26.02.1934 – 09.12.2020) – Marek S. Szczepański

Bohdan – Zbigniew Rykiel

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 1/2020 (19)

Editorial:

Wolność nauki na semiperyferiach a pandemia – Zbigniew Rykiel

Freedom of science in the semi-periphery vs pandemic – Zbigniew Rykiel

Articles:

Proces otwierania się architektury od modernizmu po współczesność – Mateusz Włodarek

Continuity and contestation. Structural and cultural background of transportation preferences in Poland – Dawid Krysiński, Jacek Szczepański

Migrująca teranga. O współczesnych przemianach afrykańskiego systemu świadczeń całościowych we Włoszech – Małgorzata Rygielska

Wspólnoty wirtualne między bezpieczeństwem a zagrożeniem i mitem a rzeczywistością – Jadwiga Mazur, Magłorzata Kuć

From festival to social communion: a Nigerian experience – Emmanuel Orok Duke, Stella E. Osim

Ostoja tradycjonalizmu w procesie modernizacji – Zbigniew Rykiel

Essays:

The Nigerian problems of development and human security – Kemi Anthony Emina

Book reviews:

Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna – Jadwiga Mazur

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 2/2019 (18)

Editorial:

Napiwek badawczy – Zbigniew Rykiel

Research tip – Zbigniew Rykiel

Articles:

Zmiana tożsamości uniwersytetów w świetle teorii organizacji Niklasa Luhmanna – Andrzej Stawicki

Dobrowolna współpraca badaczy jako forma samorozwoju naukowego oraz emanacja wolności akademickiej, na przykładzie Grupy Roboczej Polskich Geografów Społecznych – Grażyna Prawelska-Skrzypek

Determinants of turnover intention among women in science and technology: A study of work-family role conflict – Anthonia Ginika Uzoigwe, Wah Yun Low, Siti Nurani Mohd-Noor

Spatial segregation of traditional buildings over a conservation site in Kastamonu – Zeynep Özdemir, Turgay Kerem Koramaz

Essays:

W poszukiwaniu piękniejszego świata – Małgorzata Mizia

Book reviews:

Demystifying the Algorithmic Drama – Mitch Davies, Mike Lloyd

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 1/2019 (17)

Editorial:

Społeczeństwo obywatelskie i zarządzanie przez kulturę na semiperyferiach – Zbigniew Rykiel

Civil society and the management through culture in a semi-periphery – Zbigniew Rykiel

Opinia o anonimowej opinii – Zbigniew Rykiel

The internationalisation via parochialisation by a ministerial anonymous – Zbigniew Rykiel

Articles:

Odpowiedzialność państwa za środowisko naturalne i społeczne w kontekście teorii internalizacji kosztów zewnętrznych – Ewa J. Lipińska

Przestrzenie życia dorosłych osób niepełnosprawnych – możliwości, bariery i wyzwania – Beata Jamrógiewicz

Geopolityka Trójmorza – Wojciech Gizicki, Piotr Łoś

Anti-sociality in the street? A video-based study of cyclists and cellphone ‘distracted’ pedestrians – Mike Lloyd

The processes of political cultural delimitation in Russian and Ukrainian border regions – Valentin Babintsev, Viktor Sapryka, Andrei Vavilov, Olga Zvyeryeva

Progress reports:

Zagospodarowanie parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu
w opinii użytkowników 
– Marta Borowska-Stefańska

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 2/2018 (16)

Editorial:

Semiperyferie 2.0 – Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries 2.0 – Zbigniew Rykiel

Articles:

Odpowiedzialność społeczna miast w kontekście konstytucyjności zrównoważonego rozwoju – Ewa J. Lipińska

Web 2.0. Próba chronologizacji i konceptualizacji zjawiska – Jarosław Kinal

The impact of supervision in social work on the burnout syndrome prevention – Milan Schavel, Bohuslav Kuzyšin, Anna Bérešová, Stanislava Hunyadiová

Essays:

Czy na uniwersytetach poszukuje się prawdy? – Bartłomiej Krzych

Book reviews:

Industrial modernity in a paradox-ridden boomtown – Eeva Kesküla

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 1/2018 (15)

Editorial:

Peryferializacja semiperyferii – Zbigniew Rykiel

The peripheralisation of the semi-periphery – Zbigniew Rykiel

Articles:

Lokalne centrum usługowe: w poszukiwaniu formy i funkcji – Łukasz Damurski, Jerzy Ładysz, Jacek Pluta, Wawrzyniec Zipser, Magdalena Mayer-Wydra

Doktryna odpowiedzialności społecznej miast – Ewa Jadwiga Lipińska

Pokolenie smombów: charakterystyka i typologia – Marek A. Motyka

Essays:

Miasto i kultura – Małgorzata Mizia

The West’s confusion: origins and implications – Yuriy Temirov

Book reviews:

Performing the Nation – Steve Matthewman

Critique:

„Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna” . Krytyka artykułu Zbigniewa Rykla: Funkcje społeczne i dynamika etykiety akademickiej – Beata Kuźniarowska

Grzeczność należy się wszystkim, lecz niektórym bardziej. Odpowiedź na krytykę Beaty Kuźniarowskiej – Zbigniew Rykiel

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 2/2017 (14)

Editorial:

Semiperyferie jako naszość – Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries as us-ness– Zbigniew Rykiel

Articles:

Urbanizacja natury i produkcja miejskiej niesprawiedliwości przestrzennej – Mateusz Nowacki

Wizytówki miasta i miejsca magiczne jako elementy budowy tożsamości miasta i jego mieszkańców na przykładzie wyników „Rzeszowskiej diagnozy społecznej” – Hubert Kotarski

Aktywność nadodrzan w miejscu ich zamieszkania – Paulina Olejniczak-Brząkała

Przestrzeń geograficzna w translatorze Google’a – Zbigniew Rykiel

Geografia klasyczna w czasach postprawdy. Artykuł polemiczny – Walentin Michajłow

Reviev Essays:

Socjologia. Analiza podręcznika – Zbigniew Rykiel

Book reviews:

Kreacje miasta – Zbigniew Rykiel

Dobre miasto – Zbigniew Rykiel

Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście – Paulina Olejniczak-Brząkała

click to download:

Przestrzeń Społeczna (Social Space) no 1/2017 (13)

Editorial:

Semiperyferie jako muzeum – Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries as a museum – Zbigniew Rykiel

Articles:

Cultural intelligence: key influences – Judit Garamvölgyi, Ildikó Rudnák

Tożsamość przestrzenna w badaniu przestrzeni miejskiej. Przykład gdańskiej dzielnicy Oliwa – Adam Kosznicki

Do national identities exist? – Siniša Malešević

The socio-political importance of blackouts in South Africa – Alasdair Neilson

Brexit and Scotland: towards a political geography perspective – Ronan Paddison, Norman Rae

Book reviews:

Zamknięte drzwi Europy – Ireneusz Wojaczek

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2016 (12)

Editorial:

Klaunokracja 2.0 i bolesny koniec patriarchatu na semiperyferiach – Zbigniew Rykiel

Clownocracy 2.0 and the painful end of patriarchy on the semi-peripheries – Zbigniew Rykiel

Articles:

Identyfikacje narodowe i etniczne imigrantów i ich potomków – Renata Suchocka

How to Frame a Bank Bailout: Lessons from Ireland during the Global Financial Crisis – Naoise McDonagh

W poszukiwaniu standardu e-partycypacji w planowaniu przestrzennym – Łukasz Damurski, Anita Krupska

Essays:

Transformative education in the New Orleans participative planning: critical pragmatism for the rebuilding of the communityafter hurricane Katrina – Fiammetta Fanizza

Book reviews:

Subiektywna socjologia sztuki – Agata Sulikowska-Dejena

Mozaika rozmaitości – Agata Sulikowska-Dejena

Utopistyka czy eutopistyka – Paweł Szczech

Commentaries:

Zygmunt Bauman (1925-2017) – Tomasz Goban-Klas

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2016 (11)

Editorial:

Śmieszność semiperyferii – Zbigniew Rykiel

The ridicule of semi-peripheries – Zbigniew Rykiel

Articles:

Język w przestrzeni internetu – Anna Panek

Okupacja przestrzeni publicznej jako taktyka współczesnych ruchów protestu – Jarosław Chodak

Class, neoliberalism and New Zealand – Bruce Curtis

The presence of things: a study of the lego brick and the medication box as participants in peoples’ lives – Inger Beate Larsen, Else Cathrine Melhuus

Stereotypy, manipulacja i głupota jako elementy narracji medialnej i naukowej o przestrzeni wyborczej Polskii – Zbigniew Rykiel

Turystyka etniczna a turystyka sentymentalna – Marek Motyka

Essays:

Progress reports:

Reviev Essays:

Pamięć społeczna i przestrzeń miejska – przypadek Poznania – Adam Kosznicki

Book reviews:

Społeczny wymiar kryzysu – Zbigniew Rykiel

Społeczno-kulturowe aspekty przyswajania i przekształcania przestrzeni – Izabela Pelc

E-migranci, czyli sześciomiesięczny detoks od nowych technologii – Iwona Rzeszutek

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2015 (10)

Editorial:

Nałka zamiast nauki – Zbigniew Rykiel

Sighence rather than science – Zbigniew Rykiel

Articles:

Of place and Alice Springs: Two contested sites in an Australian outback community – Dominic Andrae

Przemiany audiosfery życia codziennego wsi – Małgorzata Dziekanowska

Miejsca spotkań w kontekście postmaterialistycznych wartości w suburbiach (przykład gmin Podkowa Leśna i Brwinów)
– Dorota Mantey

Funkcje społeczne i dynamika etykiety akademickiej  – Zbigniew Rykiel

Hipotezy głosów nieważnych w wyborach powszechnych w Polsce po 1989 r. – Przemysław Śleszyński

Dobór gości do wieczornych programów publicystycznych w Telewizji Polskiej jako próba wywierania wpływu na zachowania wyborcze – Krzysztof Piróg

Essays:

Arts management beyond eventification – Laura Verdi

Progress reports:

An analysis of complex development in the micro-region of Gyöngyös – Antónia Szűcs

Review Essays:

Miasto i jego przestrzeń – Elżbieta Panek, Anna Panek

Book reviews:

Bariery komunikacyjne w instytucji oświatowej – Mariola Kinal

Critique:

Commentaries:

Social Space Journal nr 1/2015 (9)

Editorial:

Normy i dylematy semiperyferii – Zbigniew Rykiel

Norms and dilemmas of semi-peripheries – Zbigniew Rykiel

Articles:

Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej – Sebastian Skolik

Segregation in Istanbul: Measuring segregation in an ever-changing city –
Ela Atac

Miejski system okazji i jego użytkownicy – Mateusz Błaszczyk

Wizerunek wrocławskiego Nadodrza po działaniach rewitalizacyjnych 2009-2013 – Michał Dębek, Paulina Olejniczak

Essays:

Ograniczenia artysty – Mirosław Baca

Progress reports:

Reviev Essays:

Book reviews:

Tożsamość i terytorium – Elżbieta Panek, Anna Panek

Critique:

Skutki Rydzyny po 30 latach – Zbigniew Rykiel

Commentaries:

Ewa – Bohdan Jałowiecki

Social Space Journal nr 2/2014 (8)

Editorial

Szaleństwo czy metoda? Modernizacja przez biurokratyzację
i prekaryzację – 
Zbigniew Rykiel

Madness or a method? Modernisation through bureaucratisation and precarisation – Zbigniew Rykiel

Articles:

Street art a estetyka miejskich przestrzeni publicznych – Martyna Fołta

Rzeczy jako reklama – Andrzej Kisielewski

Newcomers in Polish local communities local and global migration – Kaja Skowrońska, Anna Wrona

Maori and Pacific student experiences – David Tokiharu Mayeda, ‘I.-Futa-Helu ‘Ofamo’oni, Hilary Dansey Dutton, Moeata Keil, Elaina Lauaki-Vea

Towards people’s experiences and behaviours within their worlds. The integrative-transactional framework for studying complex people-environment interactions – Michał Dębek

Book reviews::

Władza komunikacji – Rafał Waśko

Social Space Journal nr 1/2014 (7)

Editorial

Humanistyka a semiperyferializacja – Zbigniew Rykiel

Humanities vs semi-peripherialisation – Zbigniew Rykiel

Articles:

Changes in personal social space in a transition society – Anu Masso, Signe Opermann, Viivika Eljand

„Miejscy wieśniacy” w metropolii. Przypadek świętochłowickiej dzielnicy Lipiny – Kazimiera Wódz, Monika Szpoczek-Sało

Essays:

Aesthetics in urban space: architecture and art for sustainable cities – Laura Verdi

Optyka władzy. Wokół współczesnych technik panoptycznych – Michał Sikora

Progress reports:

Social media as a new area of teaching in higher education – Jarosław Kinal, Zbigniew Rykiel

Book reviews::

Ekonomia polityczna jako socjologia rozwoju miast – Zbigniew Rykiel

Ideological and banal rather than normative nationalism – Zbigniew Rykiel

Teoria systemów społecznych – Gabriela Brzozowska

Socjologiczne aspekty mitu – Monika Gruba

Podział społeczeństwa polskiego – Justyna Krasowska

Social Space Journal nr 2/2013 (6)

Editorial:

Normy i dylematy semiperyferii: społeczeństwo niewiedzy i pustynia poministerialna – Zbigniew Rykiel

Norms and dilemmas of the semi-periphery: the society of ignorance and the post-ministerial desert – Zbigniew Rykiel

Articles:

Przemiany więzi społecznych w metropoliach – Rafał Waśko

Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich –
Maciej Kowalewski

Blackouts: a sociology of electrical power failure -Steve Matthewman, Hugh Byrd

Maintaining an international order of peace under conditions of growing natural resource scarcity and global climate change – Tracey Skillington

Review Essays::
Vratislavia interculturalis- Zbigniew Rykiel

Book reviews:
Socjalizacja na pograniczu zachodnim – Zbigniew Rykiel

Critique:
Kulisy systemu – Zbigniew Rykiel

Social Space Journal nr 1/2013 (5)

Editorial

Normy i pozory – Zbigniew Rykiel   
Norms vs appearances – Zbigniew Rykiel

Articles

From Imperial Capital to Global City: representing the lives of migrants in London through novels, films, and oral history – John Eade

When the Kondratieff winter comes: an exploration of the recent
economic crisis from a long wave theory perspective – Zenonas Norkus

Modernisation and development of environmental consciousness
in Estonia: a paradigmatic approach – Maie Kiisel

Metaphor and environmental health discourse in Canada’s Chemical
Management Plan: Hegemonic closures around chemical exposure
-John Eyles, Sara Edge, Emily Eyles

Globalne aspiracje grupy BRICS – Gracjan Cimek

Review Essays::

Theory from semi-periphery – Charles Crothers    
Bezludna wyspa, nora, grób – Wanda Witek-Malicka

Book reviews:

Suburbanizacja po polsku – Marika Pirveli   

Religia jako uniwersalna instytucja społeczna – Monika Gruba

Relacje międzyludzkie w wirtualnej przestrzeni internetu – Rafał Sowa  
Książka w czasach neoliberalnego urbanizmu – Mirosława Kania

Commentaries:

Promocja dla kogo? Komentarz do artykułu Justyny Krasowskiej-Zbigniew Rykiel

Rap głosem miasta. Odpowiedź Zbigniewowi Ryklowi -Justyna Krasowska

Social Space Journal nr 2/2012 (4)

Editorial
Normy społeczne a prawne – Zbigniew Rykiel
Social vs legal norms – Zbigniew RykielArticles

Articles
O potrzebie końca socjologii miasta – Katarzyna Kajdanek
Transforming social exclusion to benefit in the slum areas of the Global
South through neighbourhood identity: lessons from Ajegunle
slum in Lagos, Nigeria – Kunle lfesanya, Immaculata N’wokoro

Sociology and the military – Steve Matthewman

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi na przykładzie francuskich rozwiązań instytucjonalnych- między inercją a zmianą – Robert Pyka

Działalność polskich artystów tworzących kulturę hip-hop jako narzędzie promowania miast i metropolii polskich- Justyna Krasowska

Essays

Rydzyna: the anatomy and symbolism of a scientific counter-revolution – Zbigniew Rykiel


Book reviews
Interpretacje ideologii nauk społecznych – Marcin Lustofin

Systemy-Swlaty – Gabriela Brzozowska

Socjologia mobilności – Tomasz Pogorzelec

Social Space Journal nr 1/2012 (3)

Editorial
Lokalność a uniwersalność – Zbigniew Rykiel
Locality vs universality – Zbigniew Rykiel

Articles
Concepts of the metropolis as a form of the city and region:
inspirations for sociology – Zbigniew Rykiel

Participation at any price? The ambivalence of the renaissance of direct democracy in German municipalities – Frank Eckardt

Journeys to home and liminal spaces among former refugees: exploring identity and belonging among Vietnamese-Canadians – Huven Dam, John Eyles

Osiedla grodzone: świadomościowe aspekty podziałów społeczno-przestrzemwch i więź sąsiedzka – Magdalena Szczepańska

Przestrzeń więźnia w KL Auschwitz-Birkenau. Analiza przestrzeni represyjnej z uwzględnieniem wspomnien Dzieci Oświęcimia – Wanda Witek-Malicka

Essays
Sztuka uliczna jako narzędzie kontestacji w przestrzeni publicznej metropolii – Monika Gruba

Progress raports
Internet agorą wyborczą XXI wieku – Jarosław Kinal

Book reviews
Mury widzialne i niewidzialne – Dorota Olko

Kultura nowego kapitalizmu – Jarosław Kinal

Social Space Journal nr 2/2011 (2)

Editorial
Normy i formy – Zbigniew Rykiel
Norms and forms – Zbigniew Rykiel

Articles
Borders or peripheries: pre- and post-neopositivism vs the language of sociology – Zbigniew Rykiel

Life-political reflection on liberation, alienation and governance –
Pirkkoliisa Ahponen

Farmers’ Markets: commoditising New Zealand rural identity myths – Claudia Bell

East-Central European migrants in Sweden – Migration motives and migration outcome – Jenny Olofsson, Kerstin Westin

Przestrzeń odmieniona. Społeczna recepcja nowej marki miejskiej na przykładzie Metropolii Silesia – Aleksandra A. Wycisk

Book reviews
Czas plemion? – Wioletta Knapik

Walka na wrażenia – Rafał Waśko

Zakamarki marki – Jarosław Kinal

Ayahuasca – psychodelik Amazonii i jego znaczenie dla społeczeństw Europy – Tomasz Ziembicki

Critique
Centres and peripheries: a critique of the critique as a starting point of a critical geography of (Polish) geography – Ulrich Best

Commentaries

Norms vs conventions. A commentary on Ulrich Best – Zbigniew Rykiel

Social Space Journal nr 1/2011 (1)

Editorial
Normy, a nie punkty – Zbigniew Rykiel
Norms rather than scores – Zbigniew Rykiel

Articles
Polish electoral geography and its methods – Zbigniew Rykiel

On the role oí the informal sector in the changing socio-economic landscape of the Cape Town metropolitan area – Daniel Jacobus du Plessis, Hermanus Stephanus Geyer, Amanda van Eeden

Krajobraz postindustrialny. Przestrzeń i miejsce w doświadczeniu osobistym mieszkańców dawnego osiedla robotniczego Ksawera w Będzinie – Kazimiera Wódz, Monika Gnieciak

Przestrzenny substrat interakcji – Dominik Porczyński

Old, yet young: travel-activity patterns among new pensioners in Sweden
– Kerstin Westin, Bertil Vilhelmson

Essays

Kultura na rynku – Zygmunt Bauman
The paradise that never was – Alcida Rita Ramos
Co fotografuje turysta? – Marian Golka

Progress reports
A case of trans-community: Jin-street in Beijing – Che Fei

Critique
Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii – Zbigniew Rykiel
Kontrowersje wokół jedności i tożsamości geografii – Witold J. Wiczyński

Commentaries
O geopolityce realistycznie. Komentarz do artykułu Zbigniewa Rykla –
Andrzej Werblan
O obawach iealistycznie. Odpowiedź na komentarz Andrzeja Werblana –
Zbigniew Rykiel

Book reviews
Upadłe państwa – Zbigniew Rykiel

Persons who wish to publish in this journal are encouraged to read the Information for authors tabs.

All rights reserved “Przestrzeń Społeczna/Social Space”

Scroll to Top